Fabrika Tourra

CiYu-ri buruz

Paketea

txikia1
paketea 3
paketea 2
buruz8
paketea 1
paketea7
paketea 6
paketea5
paketea 4

CiYu-ri buruz

Tailerra

txikia1
TAILERRA4
TAILERRA3
TAILERRA2
TAILERRA1
TAILERRA5
TAILERRA8
TAILERRA7
TAILERRA6

CiYu-ri buruz

Laborategia

txikia1
laborategia8
laborategia7
laborategia6
laborategia5
laborategia4
laborategia 3
laborategia 2
laborategia 1